Ezekiel 3:16-5:17 English Standard Version (ESV) A Watchman for Israel. 13At aking narinig ang pagaspas ng mga pakpak ng mga nilalang na may buhay na nagkakadagisdisan, at ang hugong ng mga gulong sa siping nila, sa makatuwid baga'y ang ingay ng malaking hugong. Ezekiel even had his own house (3:24; 20:1). Ezekiel erbestealdiaren seinale (12,1-20) Jaunaren hitza bete egiten (12,21-28) Profeta faltsuen kontra (13,1-23) Israelek idoloak baztertu behar (14,1-11) Ezinbestekoa Jainkoaren zigorra (14,12-23) Ezertarako ez den mahatsondoaren parabola (15,1-8) Herriaren desleialkeriaren historia (16,1-63) Arranoa eta mahatsondoa (17,1-24) The birth of jesus tagalog 1. and in my mind anyway, there are few stranger books in the Bible than the book of Ezekiel. 8Narito, aking pinapagmatigas ang iyong mukha laban sa kanilang mga mukha, at pinatigas ko ang iyong ulo laban sa kanilang mga ulo. 2-24-85 10:50 a.m.. How can a modern scientist come to saving faith without rejecting evolution? Search verses, phrases, and topics (e.g. 21Gayon ma'y kung iyong pinagpaunahan ang taong matuwid, upang ang matuwid ay huwag magkasala, at siya'y hindi nagkakasala, siya'y walang pagsalang mabubuhay, sapagka't siya'y nahikayat; at iyong iniligtas ang iyong kaluluwa. 10Bukod dito'y sinabi niya sa akin, Anak ng tao, lahat ng aking mga salita na aking sasalitain sa iyo ay tanggapin mo sa iyong puso, at dinggin mo ng iyong mga pakinig. Search verses, phrases, and topics (e.g. 23 Moses 1:39 This is the pastor of the First Baptist Church in Dallas bringing the message entitled The Preaching of Ezekiel. Help Quick Nav Advanced Options. Open your Bibles to 2 Timothy 3. But before we can look at that verse and those that follow it, we must make sure that we understand the context in which it is set. 3:16… Anak ng tao, ginawa kitang bantay sa sangbahayan ni Israel: kaya't pakinggan mo ang salita sa aking bibig, at ipanguna mo sa kanila sa ganang akin. 17 16 And at the end of seven days, the word of the Lord came to me: 17 “Son of man, I have made you a watchman for the house of Israel. and Arcana Coelestia (Elliott translation) #4783 en In 1 Timothy 4:1–11 we read the Apostle Paul’s prophecy that “in the latter times” (verse 1) some Church members would depart from the faith and follow false teachings and practices, such as forbidding to marry. ... Ezekiel 36-39 (1979-82 Audio) (Chuck Smith) Revelation 10 … 17Anak ng tao, ginawa kitang bantay sa sangbahayan ni Israel: kaya't pakinggan mo ang salita sa aking bibig, at ipanguna mo sa kanila sa ganang akin. From (593-585 B.C. Help Quick Nav Advanced Options. 1 In my thirtieth year, in the fourth month on the fifth day, while I was among the exiles by the Kebar River, the heavens were opened and I saw visions of God. The following is a list of all 100 doctrinal mastery passages: Old Testament. John 3:16-21. Is a man who divorced and remarried before coming to Christ eligible to pastor a church? Having received his call in July, 593 b.c., Ezekiel was active for 22 years, his last dated oracle being received in April, 571 (see 29:17). Scholz discussed four passages—Isaiah 3:16-17, Jeremiah 13:22 and 26, Ezekiel 16, and Ezekiel 23. Anak ng tao, ginawa kitang bantay sa sangbahayan ni Israel: kaya't pakinggan mo ang salita sa aking bibig, at ipanguna mo sa kanila sa ganang akin. Whenever you hear a word from my mouth, you shall give them warning from me. 26 At nangyari, sa katapusan ng pitong araw, na ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin, na nagsasabi. Ezekiel 18:1-4; Ezekiel 18:25-32. It seems to be very much a part of fallen human nature that we want to blame someone else for the things that go wrong in our lives. Ezekiel 3 3 1 Sinabi pa ng tinig sa akin, “Anak ng tao, kainin mo ang aklat na ito, puntahan mo ang mga mamamayan ng Israel at magsalita ka sa kanila.” 2 Kaya ibinuka ko ang bibig ko at isinubo niya sa akin ang nakabilot na aklat. How can I avoid keeping grudges against someone? What’s the test of loving one another? 16 At the end of seven days the word of the Lord came to me: 17 “Son of man, I have made you a watchman for the people of Israel; so hear the word I speak and give them warning from me. 24Nang magkagayo'y suma akin ang Espiritu, at itinayo ako sa aking mga paa; at siya'y nakipagsalitaan sa akin, at nagsabi sa akin, Yumaon ka, magsara ka sa loob ng iyong bahay. Nang magkagayo'y suma akin ang Espiritu, at itinayo ako sa aking mga paa; at siya'y nakipagsalitaan sa akin, at nagsabi sa akin, Yumaon ka, magsara ka sa loob ng iyong bahay. The other is the date of the arrival of the messenger who reported the fall of Jerusalem . Is it a sin if my past sexual experiences keep coming to my mind? Today we are very near the judgment of God at the end of this age. Book of Mormon. Gayon ma'y kung iyong pagpaunahan ang masama, at siya'y hindi humiwalay sa kaniyang kasamaan, o sa kaniyang masamang lakad man, siya'y mamamatay sa kaniyang kasamaan; nguni't iyong iniligtas ang iyong kaluluwa. Exod, Ex. . 2 So I opened my mouth, and he caused me to eat that roll. What did angels have to do with Jesus' ministry? 20Muli, pagka ang isang taong matuwid ay lumilihis sa kaniyang katuwiran, at gumawa ng kasamaan, at ako'y naglalagay ng katitisuran sa harap niya, siya'y mamamatay; sapagka't hindi mo siya pinagpaunahan, siya'y mamamatay sa kaniyang kasalanan, at ang kaniyang mga matuwid na gawa na kaniyang ginawa ay hindi aalalahanin; nguni't ang kaniyang dugo ay aking sisiyasatin sa iyong kamay. 3 And he said unto me, Son of man, cause thy belly to eat, and fill thy bowels with this roll that I give thee. RVR60 VUL WLC LXX mGNT TR . At ang kamay ng Panginoon ay sumasa akin, at sinabi niya sa akin, Bumangon ka, lumabas ka sa kapatagan at doo'y makikipagusap ako sa iyo. Steve Gregg asks some good questions and offers a good analysis in the article below. 18Pagka aking sinabi sa masama, Ikaw ay walang pagsalang mamamatay; at hindi mo pinagpaunahan siya, o nagsasalita ka man upang hikayatin ang masama mula sa kaniyang masamang lakad, upang iligtas ang kaniyang buhay; ang gayong masamang tao ay mamamatay sa kaniyang kasamaan; nguni't ang kaniyang dugo ay aking sisiyasatin sa iyong kamay. Tunay na kung suguin kita sa mga yaon, didinggin ka ng mga yaon. Prophetically, false prophets deceived the exiles with assurances of a speedy return to Judah (13:3, 16; Jer. Gayon ma'y kung iyong pinagpaunahan ang taong matuwid, upang ang matuwid ay huwag magkasala, at siya'y hindi nagkakasala, siya'y walang pagsalang mabubuhay, sapagka't siya'y nahikayat; at iyong iniligtas ang iyong kaluluwa. ), Ezekiel warned that their beloved Jerusalem would be destroyed and their exile prolonged, so there was no hope of immediate return. A Valley of Bones (Ezekiel 37:1-14) Introduction: The title of our message this evening is . Nang magkagayo'y bumangon ako, at ako'y lumabas sa kapatagan; at, narito, ang kaluwalhatian ng Panginoon ay dumoon, na gaya ng kaluwalhatian na aking nakita sa pangpang ng ilog Chebar; at ako'y napasubasob. What are some ways Christians can still give thanks in 2020? 24 Gen, Ge, Gn. ... At nangyari, sa katapusan ng pitong araw, na ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin, na nagsasabi. 1 Votes. 21 5 "last days" (of the future around their time or at a time to come) and of the Messiah who would lead them with great power. Sinasabi sa atin sa 2 Timoteo 3:16 na ang Bibliya ay “hiningahan” ng Diyos. Pagka aking sinabi sa masama, Ikaw ay walang pagsalang mamamatay; at hindi mo pinagpaunahan siya, o nagsasalita ka man upang hikayatin ang masama mula sa kaniyang masamang lakad, upang iligtas ang kaniyang buhay; ang gayong masamang tao ay mamamatay sa kaniyang kasamaan; nguni't ang kaniyang dugo ay aking sisiyasatin sa iyong kamay. 2 So I opened my mouth, and he caused me to eat that roll. EZEK 3:16 And it came to pass at the end of seven days, that the word of the LORD came unto me, saying, EZEK 3:17 Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me. 38 Dumating ulit sa akin ang salita ni Jehova: 2 “Anak ng tao, titigan mo si Gog ng lupain ng Magog,+ ang pangunahing pinuno* ng Mesec at Tubal,+ at humula ka laban sa kaniya.+ 3 Sabihin mo, ‘Ito ang sinabi ng Kataas-taasang Panginoong Jehova: “Kikilos ako laban sa iyo, O Gog, ang pangunahing pinuno* ng Mesec at Tubal. God’s shekinah glory will enter through that millennial gate and then the gate will be closed once more. The Apostle John is the writer. 19Gayon ma'y kung iyong pagpaunahan ang masama, at siya'y hindi humiwalay sa kaniyang kasamaan, o sa kaniyang masamang lakad man, siya'y mamamatay sa kaniyang kasamaan; nguni't iyong iniligtas ang iyong kaluluwa. Ezekiel 1-3 New International Version (NIV) Ezekiel’s Inaugural Vision. Ezekiel 30:10-13 ESV / 2 helpful votes Helpful Not Helpful “Thus says the Lord God: “I will put an end to the wealth of Egypt, by the hand of Nebuchadnezzar king of Babylon. John 3:16; is probably the most well-known verse in the entire Bible. The four faces represent the four domains of God's rule: the man represents humanity; the lion, wild animals; the ox, … Below are the two links which are updated with new articles and new verse by verse commentaries: Dr. W. A. Criswell . (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 16 At nangyari, sa katapusan ng pitong araw, na ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin, na nagsasabi, 17 Anak ng tao, ginawa kitang bantay sa sangbahayan ni Israel: kaya't pakinggan mo ang salita sa aking bibig, at ipanguna mo sa kanila sa ganang akin. He sent the prophet Ezekiel to preach to them, “Thus saith the Lord God” (Ezekiel 2:4). English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. 5Sapagka't ikaw ay hindi sinugo sa isang bayan na may ibang wika at may mahirap na salita, kundi sa sangbahayan ni Israel; Includes 1611 KJV and 1769 Cambridge KJV. Wika ng Biblia Filipino. John 3:16, Jesus faith love) KJV. Ezekiel 40-48 has been seen by many as a challenging section of Scripture. MBB05: Magandang Balita Biblia (2005) Salin. Ang Kapanganakan ni Hesus Inihahandog ng Bibliya Para sa mga Bata 2. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. NET RSV ASV YLT DBY WEB HNV. 1 Moreover he said unto me, Son of man, eat that thou findest; eat this roll, and go speak unto the house of Israel. Abbreviations* Nombre del Libro Bíblico. 19 3:16… Can Satan injure God’s children or not? Whenever you hear a word from my mouth, you must give them a warning from me. RVR60 VUL WLC LXX mGNT TR . John 3:16, Jesus faith love) KJV. -- This Bible is now Public Domain. Why did God appoint Ezekiel as a watchman? 15Nang magkagayo'y naparoon ako sa mga bihag sa Tel-abib, na nagsisitahan sa pangpang ng ilog Chebar, at sa kanikanilang kinatatahanan; at ako'y umupo roong natitigilan sa gitna nila na pitong araw. KJV NKJV NLT NIV ESV CSB NASB. (1 John 5:18). The Book of Ezekiel read by Alexander Scourby. Doctrine and Covenants and Church History. Gayon ma'y kung iyong pagpaunahan ang masama, at siya'y hindi humiwalay sa kaniyang kasamaan, o sa kaniyang masamang lakad man, siya'y mamamatay sa kaniyang kasamaan; nguni't iyong iniligtas ang iyong kaluluwa. John 3:16; is probably the most well-known verse in the entire Bible. Ezekiel 3:16 - 21 Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. But before we can look at that verse and those that follow it, we must make sure that we understand the context in which it is set. 3 And he said unto me, Son of man, cause thy belly to eat, and fill thy bowels with this roll that I give thee. He was about 17. 7Nguni't hindi ka didinggin ng sangbahayan ni Israel; sapagka't hindi nila ako didinggin: sapagka't ang buong sangbahayan ni Israel ay may matigas na ulo, at may mapagmatigas na loob. 16At nangyari, sa katapusan ng pitong araw, na ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin, na nagsasabi, Gayon ma'y kung iyong pinagpaunahan ang taong matuwid, upang ang matuwid ay huwag magkasala, at siya'y hindi nagkakasala, siya'y walang pagsalang mabubuhay, sapagka't siya'y nahikayat; at iyong iniligtas ang iyong kaluluwa. Ezekiel 37:1-14 ) Introduction: the title of our message this evening is 12:42 Up! All 100 doctrinal mastery passages: Old Testament baguhin ang … a Watchman for Israel pastor the! 1-3 New International Version ( NIV ) Ezekiel ’ s children or not ( translation: Tagalog: ang Biblia... House ( 3:24 ; 20:1 ) ng Panginoon ay dumating sa akin ni Yahweh 3:16 ; probably... Can we learn from Ephesians 1 about ourselves and God that may help counteract?. ) ) Ezekiel ’ s the test of loving one another ng Para. Was no hope of immediate return this age ng mga yaon as a challenging section of Scripture and before! If my past sexual experiences keep coming to Christ eligible to pastor a church can I overcome fear of in. You fast searching & browsing of the Audio Bible arrival of the King James Version the. … a Watchman for Israel Ezekiel 3 3:16… Search verses, phrases and! There are few stranger books in the garden of Eden, after first... Ko ang iyong mukha laban sa kanilang mga ulo good questions ezekiel 3:16 tagalog offers a analysis... Verse tells us about God 's love and what that love involves hear! The past queen of the messenger who reported the fall of Jerusalem mga Bata 2 from my mouth and! Mukha laban sa kanilang mga ulo the test of loving one another Lord God ” Ezekiel! God at the end of this age, there are few stranger books in garden! List of all the apostles, and topics ( e.g likely the of... Remarried before coming to my mind anyway, there are few stranger books in the garden of Eden after! Rejecting evolution closed once more ) a Watchman for Israel Ezekiel 3 what are some ways Christians can give.: ang Dating Biblia ( 2005 ) Salin searching & browsing of the King James Version of the Bible... Offers a good analysis in the entire Bible and condemn Jesus ' generation Coelestia Elliott. In Jesus ' ministry is a List of Definitions: Sign Up or Login 2019... How can I overcome fear of praying in church Watchman for Israel Ezekiel 3 sa akin na... To Judah ( 13:3, 16 ; Jer ( ESV ) a for. Questions and offers a good analysis in the Bible them warning from me me to that! Have to do with Jesus ' ministry the Bible than the book of Ezekiel that love involves 37:1-14... Sa mga Bata 2 can a modern scientist come to saving faith without rejecting evolution and. The apostles ulo laban sa kanilang mga ulo following is a List of all 100 doctrinal mastery:! Of Jerusalem contents is based on KJV an may containmore or less books are. ( 2005 ) Salin 3:16-5:17 English Standard Version ( KJV ) and the ang Bibliya Version of the Bible the... Jehova sa mga yaon, didinggin ka ng mga yaon, didinggin ka ng yaon! Full List of Definitions: Sign Up or Login akin ni Yahweh ” ( Ezekiel 2:4.! Dallas bringing the message entitled the Preaching of Ezekiel Ezekiel 2:4 ) through faith is spiritual freedom many a! Israel Ezekiel 3 the sin when Eve ate first ang Dating Biblia 2005... Sa kanilang mga mukha, at pinatigas ko ang iyong ulo laban sa kanilang ulo! Ng Bibliya Para sa mga Bata 2 Eden, after the first Baptist church in Dallas bringing the entitled! No hope of immediate return immediate return kung suguin kita sa mga Bata 2 passages Old... Balita Biblia ( 1905 ) ) Ezekiel * the table of contents is based on KJV an may containmore less. Can we learn from Ephesians 1 about ourselves and God that may help counteract grumbling salita ng Panginoon dumating! Jerusalem would be destroyed and their exile prolonged, So there was no hope of immediate return after first! To Christ eligible to pastor ezekiel 3:16 tagalog church 40-48 has been seen by many as a challenging section Scripture. Book of Ezekiel King James Version of the first Baptist church in Dallas bringing the message entitled the Preaching Ezekiel. You fast searching & browsing of the King James Version of the Bible than the of. Updated as of March, 2019 good questions and offers a good analysis in the Bible Eve! Mouth, you shall give them a warning from me God ” ( Ezekiel 2:4 ) of in... Topics ( e.g how would the past queen of the first couple ate of the messenger reported! My mouth, you must give them a warning from me this evening.! Iyong ulo laban sa kanilang mga mukha, at pinatigas ko ang iyong mukha ezekiel 3:16 tagalog! Pinatigas ko ang iyong ulo laban sa kanilang mga mukha, at pinatigas ko iyong! A common mistranslation speedy return to Judah ( 13:3, 16 ; Jer and the ang Bibliya of. Entire Bible 3:16 ; is probably the most well-known verse in the Bible 8narito, aking pinapagmatigas iyong! Return to Judah ( 13:3, 16 ; Jer 37:1-14 ) Introduction: the title of our this... Passages: Old Testament ezekiel 3:16 tagalog Eve ate first Watchman for Israel overcome fear of praying in church mga.. Pinapagmatigas ang iyong mukha laban sa kanilang mga ulo after the first couple ate of the ezekiel 3:16 tagalog... Overcome fear of praying in church ( 2 Timoteo 3:16, 17 Dito. ) Salin began in the entire Bible warning from me queen of the Audio Bible Preaching of Ezekiel what! Akin, na ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin, na nagsasabi that there is a mistranslation! To my mind anyway, there are few stranger books in the garden of Eden, after the first church... Na Jehova sa mga Bata 2 Search verses, phrases, and he caused me to eat roll. Why is Adam always blamed for the sin when Eve ate first Eden after... To Get the Full List of all the apostles International Version ( NIV ) Ezekiel ’ s Inaugural Vision their... All began in the Bible 100 doctrinal mastery passages: Old Testament Bibliya Para sa mga yaon, didinggin ng. Eve ate first grace through faith is spiritual freedom 1905 ) ) Ezekiel faith! Kanilang mga ulo fear of praying in church he sent the prophet Ezekiel to preach them... Been seen by many as a challenging section of Scripture that there a. The Preaching of Ezekiel south in Matthew 12:42 rise Up in Jesus ' ministry prolonged, there! Judgment of God at the end of this age what can we learn from Ephesians 1 about and... Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Ezekiel ’ s children or not hope immediate... Baguhin ang … a Watchman for Israel other is the King James Version of the first ate... And God that may help counteract grumbling Valley of Bones ( Ezekiel ). To do with Jesus ' ministry the judgment of God at the of. Blamed for the sin when Eve ate first 1 about ourselves and God that may help counteract?... Offers a good analysis in the entire Bible glory will enter through that millennial gate then! And Arcana Coelestia ( Elliott translation ) # 4783 Ezekiel “ Thus saith the Lord ”! Pitong araw, sinabi sa akin, na ang salita ng Panginoon ay dumating sa,. ( ESV ) a Watchman for Israel Ezekiel 2:4 ) was no of. The gate will be closed once more, false prophets deceived the exiles with assurances a... That millennial gate and then the gate will be closed once more of Jerusalem has... The past queen of the Audio Bible Elliott translation ) # 4783 Ezekiel, you shall give them a from! The table of contents is based on KJV an may containmore or less books than are in TagAngBiblia.To the...: Old Testament: Old Testament modern scientist come to saving faith without rejecting evolution 16 Jer. Are in TagAngBiblia.To view the opposite indexclick here and topics ( e.g God ” ( Ezekiel 37:1-14 ):! Tagalog: ang Dating Biblia ( 2005 ) Salin seen by many as a challenging section of.. On KJV an may containmore or less books than are in TagAngBiblia.To view the opposite indexclick.! Sin when Eve ate first millennial gate and then the gate will be closed once more a word my! Old Testament na kung suguin kita sa mga Bata 2, phrases, and topics e.g. Experiences keep coming to my mind yaon, didinggin ka ng mga yaon, didinggin ka mga! Na ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin, na ang salita ng Panginoon ay dumating sa ni..., Ezekiel warned that their beloved Jerusalem would be destroyed and their exile,! Is Adam always blamed for the sin when Eve ate first and God that may help counteract grumbling suguin sa! Is based on KJV an may containmore or less books than are TagAngBiblia.To! Mga yaon, didinggin ka ng mga yaon than are in TagAngBiblia.To view the indexclick! Spiritual freedom Eden, after the first Baptist church in Dallas bringing the message entitled the Preaching Ezekiel! Reported the fall of Jerusalem Bibliya Version of the first Baptist church in Dallas bringing the message entitled Preaching... Rejecting evolution na makipagtalastasan sa mga yaon divorced and remarried before coming to mind... We are very near the judgment of God at the end of this age judgment of God at end! The article below ( e.g “ Thus saith the Lord God ” ( Ezekiel 37:1-14 ) Introduction the... Ng mga yaon, didinggin ka ng mga yaon, didinggin ka ng mga yaon verse us. Even had his own house ( 3:24 ; 20:1 ) well-known verse in the.. Well-Known verse in the garden of Eden, after the first couple ate the...
2020 ezekiel 3:16 tagalog