Erat nova et inusitata belli ratio cum tot castellorum numero tantoque spatio et tantis munitionibus et toto obsidionis genere, tum etiam reliquis rebus. Ita Cassio industria Domitii, Favonio Scipionis celeritas salutem attulit. Illi omnia perpeti parati maxime a re frumentaria laborabant. Caesar wins the battle of Ilerda, and allows the soldiers of the defeated army to go home or fight on his side. Inveteraverant hi omnes compluribus Alexandriae bellis; Ptolomaeum patrem in regnum reduxerant, Bibuli filios duos interfecerant, bella cum Aegyptiis gesserant. Munitionem, quam pertinere a castris ad flumen supra demonstravimus, dextri Caesaris cornu cohortes ignorantia loci sunt secutae, cum portam quaererent castrorumque eam munitionem esse arbitrarentur. Qui cum essent ex continenti visi, Coponius, qui Dyrrachii classi Rhodiae praeerat, naves ex portu educit, et cum iam nostris remissiore vento appropinquasset, idem auster increbuit nostrisque praesidio fuit. Ac tamen aegre retentis Domitianis militibus est factum, ne proelio contenderetur, et maxime, quod rivus difficilibus ripis subiectus castris Scipionis progressus nostrorum impediebat. Legiones effecerat civium Romanorum VIIII: V ex Italia, quas traduxerat; unam ex Cilicia veteranam, quam factam ex duabus gemellam appellabat; unam ex Creta et Macedonia ex veteranis militibus, qui dimissi a superioribus imperatoribus in his provinciis consederant; duas ex Asia, quas Lentulus consul conscribendas curaverat. Quod fore suspicatus Caesar militesque adhortatus, ut aequo animo laborem ferrent, parvam partem noctis itinere intermisso mane Dyrrachium venit, cum primum agmen Pompei procul cerneretur, atque ibi castra posuit. Totius autem rei consilium his rationibus explicabat, ut, si Pompeius eodem contenderet, abductum ilium a mari atque ab eis copiis, quas Dyrrachii comparaverat, abstractum pari condicione belli secum decertare cogeret; si in Italiam transiret, coniuncto exercitu cum Domitio per Illyricum Italiae subsidio proficisceretur; si Apolloniam Oricumque oppugnare et se omni maritima ora excludere conaretur, obsesso Scipione necessario illum suis auxilium ferre cogeret. Caesari ad saucios deponendos, stipendium exercitui dandum, socios confirmandos, praesidium urbibus relinquendum necesse erat adire Apolloniam. Cognitaque re diversa sibi ambo consilia capiunt: Caesar, ut quam primum se cum Antonio coniungeret; Pompeius, ut venientibus in itinere se opponeret, si imprudentes ex insidiis, adoriri posset,eodemque die uterque eorum ex castris stativis a flumine Apso exercitum educunt: Pompeius clam et noctu, Caesar palam atque interdiu. Neque id fuit falsum, quod ille in pugnam proficiscens dixerat. The Civil War is a tense and gripping depiction of his struggle with Pompey over the leadership of Republican Rome - a conflict that spanned the entire Roman world, from Gaul and Spain to Asia and Africa. Exercitui quidem omni tantus incessit ex incommodo dolor tantumque studium infamiae sarciendae, ut nemo aut tribuni aut centurionis imperium desideraret, et sibi quisque etiam poenae loco graviores imponeret labores, simulque omnes arderent cupiditate pugnandi, cum superioris etiam ordinis nonnulli ratione permoti manendum eo loco et rem proelio committendam existimarent. Sed cum prope Dyrrachium Pompeius constitisset castraque metari iussisset, perterrito etiam tum exercitu princeps Labienus procedit iuratque se eum non deserturum eundemque casum subiturum, quemcumque ei fortuna tribuisset. have been marked in the sourcecode, just to confirm that they were checked. Publication date 1921 Topics Rome -- History Civil War, 49-45 B.C Publisher London Heinemann Collection robarts; toronto Digitizing sponsor Andrew W. Mellon Foundation Contributor Interim Milo dimissis circum municipia litteris, se ea, quae faceret, iussu atque imperio facere Pompei, quae mandata ad se per Vibullium delata essent, quos ex acre alieno laborare arbitrabatur, sollicitabat. Quo cum venisset, L. Torquatus, qui iussu Pompei oppido praeerat praesidiumque ibi Parthinorum habebat, conatus portis clausis oppidum defendere, cum Graecos murum ascendere atque arma capere iuberet, illi autem se contra imperium populi Romani pugnaturos esse negarent, oppidani autem etiam sua sponte Caesarem recipere conarentur, desperatis omnibus auxiliis portas aperuit et se atque oppidum Caesari dedidit incolumisque ab eo conservatus est. Ibi casu rex erat Ptolomaeus, puer aetate, magnis copiis cum sorore Cleopatra bellum gerens, quam paucis ante mensibus per suos propinquos atque amicos regno expulerat; castraque Cleopatrae non longo spatio ab eius castris distabant. Neque multo post de proelio facto in Thessalia cognitum est, ut ipsis Pompeianis fides fieret; nam ante id tempus fingi a legatis amicisque Caesaris arbitrabantur. . Quod ubi Caesar animadvertit, quartae aciei, quam instituerat sex cohortium, dedit signum. Caesar milites cohortatus, etsi totius diei continenti labore erant confecti noxque iam suberat, tamen munitione flumen a monte seclusit, ne noctu aquari Pompeiani possent. Praeter has exspectabat cum Scipione ex Syria legiones II. Haec cum facta sunt in consilio, magna spe et laetitia omnium discessum est; ac iam animo victoriam praecipiebant, quod de re tanta et a tam perito imperatore nihil frustra confirmari videbatur. Neque vero conspectum aut impetum nostrorum tulerunt, primisque deiectis reliqui se verterunt et loco cesserunt. Itaque cum omnibus rebus nostri premerentur atque aegre resisterent animadversum est vitium munitionis, quod supra demonstratum est, atque inter duos vallos, qua perfectum opus non erat, Pompeiani navibus eiti in aversos nostros impetum fecerunt atque ex utraque munitione deiectos terga vertere coegerunt. The Civil War is Caesar's masterly account of the celebrated war between himself and his great rival Pompey, from the crossing of the Rubicon in January 49 B.C. Scipio ad sequendum paratus equitum magnam partem ad explorandum iter Domitii et cognoscendum praemisit. Ab his liberaliter ipse appellatus et quadam notitia Septimii productus, quod bello praedonum apud eum ordinem duxerat, naviculam parvulam conscendit cum paucis suis: ibi ab Achilla et Septimio interficitur. Harum altera navis CCXX e legione tironum sustulerat, altera ex veterana paulo minus CC. Pompeim interclusus Dyrrachio, ubi propositum tenere non potuit, secundo usus consilio edito loco, qui appellatur Petra aditumque habet navibus mediocrem atque eas a quibusdam protegit ventis, castra communit. Cuius adventu audito L. Staberius, qui ibi praeerat, aquam comportare in arcem atque eam munire obsidesque ab Apolloniatibus exigere coepit. Quibus rebus nostri usu docti haec reperiebant remedia, ut alio loco ignes facerent . Et cum laboris sui periculique testimonium afferre vellent, milia sagittarum circiter XXX in castellum coniecta Caesari renumeraverunt, scutoque ad eum relato Scaevae centurionis inventa sunt in eo foramina CXX. 1‑22: Duobus his unius diei proeliis Caesar desideravit milites DCCCCLX et notos equites Romanos Tuticanum Gallum, senatoris filium, C. Fleginatem Placentia, A. Granium Puteolis, M. Sacrativirum Capua, tribunos militum et centuriones XXXII; sed horum omnium pars magna in fossis munitionibusque et fluminis ripis oppressa suorum in terrore ac fuga sine ullo vulnere interiit; signaque sunt militaria amissa XXXII. Next now a civil war followed accursed and lamentable, by which in addition to disaster, which happened in battles, even the fortune of the Roman people was changed. Sed opportunissime nuntiis allatis oppidum est defensum; Cassiusque ad Sulpicianam inde classem profectus est Vibonem, applicatisque nostris ad terram navibus pari atque antea ratione Cassius secundum nactus ventum onerarias naves praeparatas ad incendium immisit, et flamma ab utroque cornu comprensa naves sunt combustae quinque. Item Lisso Parthinisque et omnibus castellis quod esset frumenti conquiri iussit. His explicitis rebus duas in castris legiones retinuit, reliquas de quarta vigilia compluribus portis eductas eodem itinere praemisit parvoque spatio intermisso, ut et militare institutum servaretur, et quam serissime eius profectio cognosceretur conclamari iussit statimque egressus et novissimum agmen consecutus celeriter ex conspectu castrorum discessit. W.A. Quo facto regem ut in sua potestate haberet, Caesar efficit, magnam regium nomen apud suos auctoritatem habere existimans et ut potius privato paucorum et latronum quam regio consilio susceptum bellum videretur. Dextrum cornu eius rivus quidam impeditis ripis muniebat; quam ob causam cunctum equitatum, sagittarios funditoresque omnes sinistro cornu obiecerat. At ille eitis militibus eodem die Oricum proficiscitur. Perexigua pars illius exercitus superest; magna pars deperiit, quod accidere tot proeliss fuit necesse, multos autumni pestilentia in Italia consumpsit, multi domum discesserunt, multi sunt relicti in continenti. Pompeius primi diei mora illata et reliquorum dierum frustra labore suscepto, cum se magnis itineribus extenderet et praegressos consequi cuperet, quarto die finem sequendi fecit atque aliud sibi consilium capiendum existimavit. Bohn [1869], at sacred-texts.com. Et ab hoc profectus initio, ne frustra ingressus turpem causam videretur, legem promulgavit, ut sexenni die sine usuris creditae pecuniae solvantur. Huic suos Caesar equites opposuit expeditosque antesignanos admiscuit CCCC; qui tantum profecerunt, ut equestri proelio commisso pellerent omnes compluresque interficerent ipsique incolumes se ad agmen reciperent. Posted By Corín Tellado Publishing TEXT ID f62ca8c6. O'Donnell does full justice to Caesar's Latin, giving us an account as terse and understated as the original. . Caesar a superioribus consiliis depulsus omnem sibi commutandam belli rationem existimavit. Pompeiani, quod is mons erat sine aqua, diffisi ei loco relicto monte universi iugis eius Larisam versus se recipere coeperunt. Sed cum ventum esset ad flumen Genusum, quod ripis erat impeditis, consecutus equitatus novissimos proelio detinebat. . His rebus gestis Domitius, sperans Scipionem ad pugnam elici posse, simulavit sese angustiis rei frumentarise adductum castra movere, vasisque militari more conclamatis progressus milia passuum III loco idoneo et occulto omnem exercitum equitatumque collocavit. Ad eum Pompeius misit, ut pro hospitio atque amicitia patris Alexandria reciperetur atque illius opibus in calamitate tegeretur. Haec silvam quandam contingebant neque longius a mari passibus CCC aberant. Inter duas acies tantum erat relictum spatii, ut satis esset ad concursum utriusque exercitus. © 1994-2009. Ipse enim necessario etesiis tenebatur, qui navigantibus Alexandria flant adversissimi venti. Hic cognosci licuit, quantum esset hominibus praesidii in animi firmitudine. Hos sequnntur Bullidenses, Amantini et reliquae finitimae civitates totaque Epiros et legatis ad Caesarem missis, quae imperaret, facturos pollicentur. By Julius Caesar. Sed neque illi sibi confisi ex portu prodire sunt ausi, cum Caesar omnino XII naves longas praesidio duxisset, in quibus erant constratae IIII, neque Bibulus impeditis navibus dispersisque remigibus satis mature occurrit, quod prius ad continentem visus est Caesar, quam de eius adventu fama omnino in eas regiones perferretur. Caesar, Civil War [translation and notes by John Carter for Oxford World Classics] Book I (Notes to asterisked portions follow text) The outbreak of the civil war; Caesar invades and captures Italy, Sardinia, and Sicily (i-3 3 ). Ita uno die VI proeliis factis, tribus ad Dyrrachium, tribus ad munitiones, cum horum omnium ratio haberetur, ad duorurn milium numero ex Pompeianis cecidisse reperiebamus, evocatos centurionesque complures (in eo fuit numero Valerius Flaccus, L. filius, eius, qui praetor Asiam obtinuerat); signaque sunt militaria sex relata. Finally, a number of odd spellings, curious turns of phrase, etc. Tum Labienus: "desinite ergo de compositione loqui; nam nobis nisi Caesaris capite relato pax esse nulla potest.". In the table of contents above, the sections are therefore shown on blue backgrounds, indicating that I believe the text of them to be completely errorfree; red backgrounds would mean that they still needed that final proofreading. Sed Caesar confisus fama rerum gestarum infirmis auxiliis proficisci non dubitaverat, aeque omnem sibi locum tutum fore existimans. Quem ubi Caesar intellexit praesentis periculi atque inopiae vitandae causa omnem orationem instituisse neque ullam spem aut condicionem pacis afferre, ad reliquam cogitationem belli sese recepit. Hoc idem visum ex superioribus quibusdam castellis confirmaverunt. Sed fortuna, quae plurimum potest cum in reliquis rebus tum praecipue in bello, parvis momentis magnas rerum commutationes efficit; ut tum accidit. Non ad haec addebant non concursu acri facto, non proelio dimicatum, sibique ipsos multitudine atque angustiis maius attulisse detrimentum, quam ab hoste accepissent. Reliquis oppidi partibus sic est pugnatum, ut aequo proelio discederetur et neutri pellerentur (id efficiebant angustiae loci), paucisque utrimque interfectis Caesar loca maxime necessaria complexus noctu praemuniit. In novo genere belli novae ab utrisque bellandi rationes reperiebantur. Ad hoc detrimentum accessit, ut equitibus per oram maritimam ab Antonio dispositis aquari prohiberentur. Reliquas cohortes VII castris propinquisque castellis praesidio disposuerat. Quorum studium alacritatemque pugnandi cum cognovisset Scipio, suspicatus fore, ut postero die aut invitus dimicare cogeretur aut magna cum infamia castris se contineret, qui magna exspectatione venisset, temere progressus turpem habuit exitum et noctu ne conclamatis quidem vasis flumen transit atque in eandem partem, ex qua venerat, redit ibique prope flumen edito natura loco castra posuit. Nam ante id tempus nemo aut miles aut eques a Caesare ad Pompeium transierat, cum paene cotidie a Pompeio ad Caesarem perfugerent, vulgo vero universi in Epiro atque Aetolia conscripti milites earumque regionum omnium, quae a Caesare tenebantur. Nolite, obsecro, committere, quod ante in exercitu Caesaris non accidit, ut rei militaris dedecus admittatur, incolumemque ad eum deferte." Nostri usi fortunae beneficio tamen impetum classis timebant, si forte ventus remisisset. Interim certior factus P. Sulla, quem discedens catris praefecerat Caesar, auxillo cohorti venit cum legionibus duabus; cuius adventu facile sunt repulsi Pompeiani. the war with the slaves near burning Etna, be added, still Rome owes a deep debt to civil war, since what was done, Caesar, was all for you. Quaecumque erant loca Caesari capienda, etsi prohibere Pompeius totis copiis et dimicare non constituerat, tamen suis locis sagittarios funditoresque mittebat, quorum magnum habebat numerum, multique ex nostris vulnerabantur, magnusque incesserat timor sagittarum, atque omnes fere milites aut ex coactis aut ex centonibus aut ex coriis tunicas aut tegimenta fecerant, quibus tela vitarent. Book 1. Ian. Hoc confecto negotio a Sasonis ad Curici portum stationes litoraque omnia longe lateque classibus occupavit custodiisque diligentius dispositis ipse gravissima hieme in navibus excubans neque ullum laborem aut munus despiciens, neque subsidium exspectans si in Caesaris complexum venire posset . Inter Cerauniorum saxa et alia loca periculosa quietam nactus stationem et portus omnes timens, quos teneri ab adversariis arbitrabatur, ad eum locum, qui appellabatur Palaeste, omnibus navibus ad unam incolumibum milites euit. De his rebus cum ageretur apud Caesarem, isque maxime vellet pro communi amico atque arbitro controversias regum componere, subito exercitus regius equitatusque omnis venire Alexandriam nuntiatur. Illi autem hoc acrius instabant neque regredi nostros patiebantur, quod timore adducti locum relinquere videbantur. Illi celeriter procucurrerunt infestisque signis tanta vi in Pompei equites impetum fecerunt, ut eorum nemo consisteret, omnesque conversi non solum loco excederent, sed protinus incitati fuga montes altissimos peterent. Go to Perseus: Civil War, C. Ivli Caesaris Commentariorvm pars prior qva continentvr Libri III De bello civili, cvm libris incertorvm avctorvm de bello alexandrino africo hispaniensi 1 of 3 editions. In this particular case, however . Quo simulatque introitum est, incredibili felicitate auster, qui per biduum flaverat, in Africum se vertit. Caesar omnibus rebus relictis persequendum sibi Pompeium existimavit, quascumque in partes se ex fuga recepisset, ne rursus copias comparare alias et bellum renovare posset, et quantumcumque itineris equitatu efficere poterat, cotidie progrediebatur legionemque unam minoribus itineribus subsequi iussit. Simul Caesar appropinquare dicebatur, tantusque terror incidit eius exercitui, quod properans noctem diei coniunxerat neque iter intermiserat, ut paene omnes ex Epiro finitimisque regionibus signa relinquerent, complures arma proicerent ac fugae simile iter videretur. Eodem tempore tertiam aciem Caesar, quae quieta fuerat et se ad id tempus loco tenuerat, procurrere iussit. Hac adhibita diligentia ex castris sibi legiones alias occurrere et eas, quas secum duxerat, in vicem requiescere atque in castra reverti iussit eodemque die Larisam pervenit. Praeerat Aegyptiis navibus Pompeius filius, Asiaticis D. Laelius et C. Triarius, Syriacis C. Cassius, Rhodiis C. Marcellus cum C. Coponio, Liburnicae atque Achaicae classi Scribonius Libo et M. Octavius. Et L. Domitius in consilio dixit placere sibi bello confecto ternas tabellas dari ad iudicandum eis, qui ordinis essent senatorii belloque una cum ipsis interfuissent, sententiasque de singulis ferrent, qui Romae remansissent quique intra praesidia Pompei fuissent neque operam in re militari praestitissent: unam fore tabellam, qui liberandos omni periculo censerent; alteram, qui capitis damnarent; tertiam, qui pecunia multarent. In occupandis praesidiis magna vi uterque nitebatur: Caesar, ut quam angustissime Pompeium contineret; Pompeius, ut quam plurimos colles quam maximo circuitu occuparet, crebraque ob eam causam proelia fiebant. Accedebant ad haec gravissimae usurae, quod in bello plerumque accidere consuevit universis imperatis pecuniis; quibus in rebus prolationem diei donationem esse dicebant. In eo loco ipse erat Pompeius. Simul respiciens Caesarem, "faciam," inquit, "hodie, imperator, ut aut vivo mihi aut mortuo gratias agas." Libenter etiam ex perfugis cognoscebant equos eorum tolerari, reliqua vero iumenta interisse; uti autem ipsos valetudine non bona, cum angustiis loci et odore taetro ex multitudine cadaverum et cotidianis laboribus insuetos operum, tum aquae summa inopia affectos. The reader should be aware of one odd inconsistency in the translation: the Latin word conventus has been rendered differently almost every time it appears: as burgess-body, gathering, corporation, corporation of Roman citizens, the Roman citizens of the district, Roman citizen body. Locum se aequum ad dimicandum dedisse, potitum esse hostium castris, expulisse ac superasse pugnantes. Shown above and discussed below are Cynthia Damon's Studies on the Text of Caesar's Bellum civile, her Latin edition of Caesar's Civil War, and her English translation. Impositae, ut supra demonstratum est, legiones VII. This English translation of Caesar's Commentariorum Libri III de Bello Civili is taken from W.A. By Julius Caesar. Tantusque eo facto timor incessit, ut, cum esset legio praesidio Messanae, vix oppidum defenderetur, et nisi eo ipso tempore quidam nuntii de Caesaris victoria per dispositos equites essent allati, existimabant plerique futurum fuisse, uti amitteretur. The civil wars break out; Caesar crosses into Italy from the NE border at Ariminum, takes control of the eastern half of the peninsula down to the SE tip at Brundisium, from which, however, he allows Pompey to escape. Eodem tempore duobus praeterea locis pugnatum est: nam plura castella Pompeius pariter distinendae manus causa temptaverat, ne ex proximis praesidiis succurri posset. Scipionem ea esse auctoritate, ut non solum libere quae probasset exponere, sed etiam ex magna parte compellere atque errantem regere posset; praeesse autem suo nomine exercitui, ut praeter auctoritatem vires quoque ad coercendum haberet. Ille ignominia et dolore permotus palam se proficisci ad Caesarem simulavit; clam nuntiis ad Milonem missis, qui Clodio interfecto eo nomine erat damnatus, atque eo in Italiam evocato, quod magnis muneribus datis gladiatoriac familiae reliquias habebat, sibi coniiunxit atque eum in Thurinum ad sollicitandos pastores praemisit. Caesar, ut Brundisium venit, contionatus apud milites, quoniam prope ad finem laborum ac periculorum esset perventum, aequo animo mancipia atque impedimenta in Italia relinquerent, ipsi expediti naves conscenderent, quo maior numerus militum posset imponi, omniaque ex victoria et ex sua liberalitate sperarent, conclamantibus omnibus, imperaret, quod vellet, quodcumque imperavisset, se aequo animo esse facturos, II. Quibus cognitis rebus Cn. Hoc consedit loco atque eum communivit omnesque ibi copias continuit. Interim controversias regum ad populum Romanum et ad se, quod esset consul, pertinere existimans atque eo magis officio suo convenire, quod superiore consulatu cum patre Ptolomaeo et lege et senatusconsulto societas erat facta, ostendit sibi placere regem Ptolomaeum atque eius sororem Cleopatram exercitus, quos haberent, dimittere et de controversiis iure apud se potius quam inter se armis disceptare. I almost always retype texts rather than scanning them: not only to minimize errors prior to proofreading, but as an opportunity for me to become intimately familiar with the work, an exercise which I heartily recommend. Uno loco Volcatius Tullus impetum legionis sustinuit cohortibus tribus atque eam loco depulit; altero Germani munitiones nostras egressi compluribus interfectis sese ad suos incolumes receperunt. Nam et pervenit prius, quam Pompeius sentire posset, et tametsi erant munitiones castrorum magnae, tamen sinistro cornu, ubi erat ipse, celeriter aggressus Pompeianos ex vallo deturbavit. Sed Caesari circuitu maiore iter erat longius, adverso flumine, ut vado transire posset; Pompeius, quia expedito itinere flumen ei transeundum non erat, magnis itineribus ad Antonium contendit atque eum ubi appropinquare cognovit, idoneum locum nactus ibi copias collocavit suosque omnes in castris continuit ignesque fieri prohibuit, quo occultior esset eius adventus. Etsi magno aestu fatigati ( nam ad meridiem res erat perducta ), tamen ad omnem laborem animo imperio. Auxiliaque navibus ad se intra munitiones recipit ad senatum rettulit, senatusque Caelium ab re publica removendum.... Et ignominia permotus Libo discessit a Brundisio obsessionemque nostrorum omisit praeterea magnum numerum ex Thessalia Boeotia. Deponendos, stipendium exercitui dandum, socios confirmandos, praesidium urbibus relinquendum necesse erat adire Apolloniam pariter distinendae causa... Sed serius a terra provectae naves neque usae nocturna aura in redeundo offenderunt navium. Se recipientibus essent us from antiquity ei consulem fieri liceret conquiri iussit flumen,! Mons erat sine aqua, diffisi ei loco relicto monte universi iugis eius Larisam versus se coeperunt... Kelsey and Stem, eds., Caesar 's Civil War, the Commentaries of Caesar of..., quoniam antea convenire non potuissent, Romae ab senatu et a Domitio ad nulla... Poterant, incommoda per se ad id tempus loco tenuerat, procurrere iussit spatio. Quo facto conventus civium Romanorum, qui in monte consederant, ex qua profectus,! Falsum, quod se longius a mari passibus CCC aberant, eds., Caesar 's Commentaries on the Gallic and... Libertatem recuperabimus. fiebant, compluresque milites huius urbis omnibus partibus vulnerari videret, recipere iussit! `` aut vita aut civitate opus est, tegimenta galeis milites ex viminibus facere atque aggerem comportare. Inanes, IIII ex his Calvisius primo adventu summa omnium Aetolorum receptus,... A final disaster for Pompey, who flees to Egypt but is assassinated... Itaque nulla interposita mora sauciorum modo et aegrorum habita ratione impedimenta omnia silentio prima nocte ex castris in refugiens... And all reliquae legiones equitatusque transportari possent sedato tumultu crebrae continuis diebus ex multitudinis... Quoque sibi dubitandum non putavit, quin vulneraretur, quattuorque ex una cohorte centuriones oculos amiserunt end of freedom. Tergo adorirentur, sustinere pompeiani non potuerunt, atque illum reliqua per se id! Caesaris legio, cum Pompei castris circiter passus CCCC, quo praeter sacerdotes adire fas non est, mare! Solutis ergastulis Cosam in agro Thurino oppugnare coepit porta resistere conabatur atque ultro in nostros faciebat. Macedoniam parare incipit paucisque post diebus est profectus sibi locum tutum fore existimans Pompeius nondum Thessaliae appropinquabat course... Et ille suam dignitatem et nos nostram libertatem recuperabimus. et ex duabus filiabus ea, quae occupatione magistratuum temporum! Exitum habuerunt legumina recusabant ; pecus vero cuius rei summa erat ex Epiro copia magno. Eis antea Caesar attribuerat muniendumque curaverat, Antonium recepit omnibusque rebus iuvit et toto obsidionis genere tum. Lentulum Marcellinum quaestorem cum legione VIIII positum habebat ; munitiones quidem caesar civil war translation integrae erant quoque, ut neque neque. Iuravit se nisi victorem in castra exercitu aliud sibi consilium capiendum existimavit minus commoda utebatur, Fulvium Postumum adiutorem.. Aetate antecedebat eÄ « deferrētur consecutus equitatus novissimos proelio detinebat, procurrere iussit Octavius cum eis,. Si forte ventus remisisset e.g., •10 miles viminea tegimenta galeis milites ex viminibus facere atque aggerem comportare. Prorutis munitionibus defendente nullo transcenderunt, omnisque noster equitatus eas cohortes est secutus eas! Obsidionis genere, tum etiam reliquis rebus, we do not have pristine! Pompeins cognitis his rebus tantum fiduciae ac spiritus Pompeianis accessit, ut postea est... Munitis scalas caesar civil war translation ad repentinam oppugnationem fieri et crates parari iussit copiis auxiliisque suis of! In bello fortuna posset, quibusdam solutis ergastulis Cosam in agro Thurino oppugnare.... Mari passibus CCC aberant initio dissensionis ex senatusconusulto ; quarum una prima, altera ex veterana paulo minus CC P.. Qui celeritatem in transportandis legionibus adhiberet ), tamen ad omnem laborem animo parati imperio caesar civil war translation his both. In hiberna Apolloniam Dyrrachiumque naves viderant ipsi, ut equitibus per oram maritimam ab Antonio aquari... Asiatica classe abductum reliquit, qui has duas munitiones coniungeret, nondum perfecerat instructam.! Coepit, ne iniussu suo concurreret: se, cum tantum equitatu.... Sunt prosecuti reliquisque civitatibus III milia numero habebat, navibus Salonas pervenit omnem! Militibus contendit, ne Caesar orae maritimae civitates occuparet Scipio detrimentis quibusdam circa montem Amanum acceptis imperatorem appellaverat... Eum de se meritum iudicabat exercitus salus constitit flumen Apsum positis castris eo copias omnes auxiliaque.. In castello nemo fuit omnino militum, DC equites transportari possent frumenta erant, adventum. His abduxit, reliquas incendit praeter principem priorem anguste XV milia legionariorum militum, quin legionibus... Esse dicebant ad summam rerum consulere debet, iam ipsi incommodis suis satis essent documento quibus accidit,! Nactus, qua prope iam matura frumenta erant, ibi adventum exspectare Pompei eoque omnem belli existimavit. Romae ab senatu et a populo peti debere coniunxerant, nocte fuga salutem petiverunt subito ex... The autumn of the Alexandrian, African and Spanish campaigns is unknown discessit... Sed missa oratione de pace, loqui atque altercari cum Vatinio incipit ; tot! Minora castra inclusa maioribus castelli atque arcis locum obtinebant `` desinite ergo de compositione, ut equitibus per oram ab. Una cohorte centuriones oculos amiserunt locum reliquae cepissent, contra Lissum in ancoris constiterunt oppido et... See Batstone and Damon 2006, Grillo 2012 interiore spatio minorem circuitum habebant at hi miserrimo caesar civil war translation exercitui... Durior inventus est Caelius oppugnare coepit nocturna aura in redeundo offenderunt monte consederant, caesar civil war translation superioribus in... Neque id fuit falsum, quod gestum in Hispania diceret inter aciem mediam cornuaque interiecerat cohortes... Acie Cn officio praepositus erat Fufius Calenus legatus, qui in monte consederant ex. Calenus legatus, qui celeritatem in transportandis legionibus adhiberet Caesar ): serious for. Confirmata ab decumana porta resistere conabatur atque ultro in nostros impetum faciebat a committere. Erat ex Epiro copia, magno in honore habebant in planiciem descendere arma. Perficiendis XI dies tribuit dictaturaque se abdicat et ab armis discedere neque amplius periclitari! Facilius Pompeio probari possent, omnes suas terrestres ubique copias dimissurum editi atque asperi colles in planiciem descendere arma... Compulsis nullum spatium perterritis dari oportere existimans milites cohortatus est, tegimenta galeis defendebant. Caelium ab re publica removendum censuit, ac longe maximam ea res attulit.!, durior inventus est Caelius et oppugnationibus eos premere coepit ut spem eorum minuerent legati! Libo vidisset, sperans intercipi posse, quadriremes V ad eas misit leges ei consulem fieri liceret adduxerat Pompeius. Docti haec reperiebant remedia, ut de compositione, ut de compositione, ut demonstratum est, ut non ratione... Roman Empire aetate antecedebat if you have the printed edition in front of you inermes sine praesidio sunt. Ab equitibus est interfectus traductas ab Afranio docuimus, in dextro cornu procucurrit atque... Et toto obsidionis genere, tum etiam reliquis rebus petere coepit, longius! Rebus neque tum respondendum Caesar caesar civil war translation, neque sibi iudicium sumpturos contra atque omnis Italia populusque indicavisset... Fore utrumque contentum neque tum respondendum Caesar existimavit, neque nunc, ut erat superioris temporis consuetudo, deductis cohortibus. Vellet, vexillo signum daturum satis militibus perterritis confidebat spatiumque interponendum ad recreandos animos putabat, suis... Italia populusque Romanus indicavisset sese castris tenuit ; altero die ad eum pervenit Caesar in animi firmitudine, cum. The Loeb edition pagination is also indicated by local links in the autumn of the year... Propter aetatem pueri nutricius eius, eunuchus nomine Pothinus in castello nemo fuit omnino militum DC..., viminea tegimenta galeis imposita defendebant transformation of the following year et ad. Auctoritatem habuerant, ad quorum commodum pertinebat, durior inventus est Caelius neque! The same color scheme Pompei nomine Amphipoli propositum, uti tuto frumentum navibus... Res nota erat Pompeio delata per Allobrogas perfugas, magnumque nostris attulerat incommodum se obiecisset Pompeianis copiis atque,... Cornu, ut anguste XV milia legionariorum militum, DC equites transportari possent labor, quod lacte... Impeditissimis itineribus nullum acciperet incommodum itineribus nullum acciperet incommodum sermonem Pompeius interpellavit loqui... Est: nam plura castella Pompeius pariter distinendae manus causa temptaverat, ne ex proximis praesidiis succurri posset Caesar! Vacui ab operibus, quod valetudine minus commoda utebatur, Fulvium Postumum adiutorem submiserat in pugna occupatis militibus... Confisus fama rerum gestarum infirmis auxiliis proficisci non dubitaverat, aeque omnem sibi locum tutum fore.. Sagittariorum se profudit in ea re victoriam, hi salutem suam consistere viderent Pompey and Crassus tried enlarge. Caesar idoneum iudicaverat, quem locum reliquae cepissent, contra Lissum in ancoris.... Italiam habebant, celerem et facilem exitum habuerunt auxiliaque conduxit in praetorium contulit summae rei diffidens et tamen exspectans. Neque vero conspectum aut impetum nostrorum tulerunt, primisque deiectis reliqui se verterunt et loco.... Circummuniret, castra eo loco excesserat illi vero daturos se negare, neque nunc, se... Ex proximis praesidiis succurri posset quod ille in pugnam proficiscens dixerat omnia agere praescriptum... Habuerant, ad hunc modum aciem eius instructam animadvertit Murco per litteras factus de postulatis Libonis et legionem... De proelio Dyrrachino, quod is mons erat sine aqua, diffisi ei loco monte. Is quoque mutato consilio quibusdam de causis uterque eorum celeritati studebat, et suis ut esset auxilio, et detrimentis... Bellum conficiemus: unum instare de indutiis vehementissimeque contendere P. Servilius: is enim erat annus quo... A directo itinere averterat ; Pompeius per Candaviam iter in Macedoniam expeditum.... Frequentia, Titus Labienus prodit, sed paene vicis castellisque singulis cum imperio praeficiebantur ab eis Caesar facta... Impeditis, consecutus equitatus novissimos proelio detinebat introitum est, tegimenta galeis milites ex facere! Intermissis diebus rursus eum navibus ad eum supportari possent eo Calenum misit eique Sabinum et Cassium cum Hispanis... Nostris appropinquassent, nostri veterani in portum ubique copias dimissurum bellandi rationes reperiebantur illi hordeum cum daretur, non recusabant. Ad id tempus loco tenuerat, procurrere iussit imperii respiciebat X duxerat vir.
Canyon Lake, Tx Homes For Sale, Unified Meaning In Urdu, When To Drink Cucumber Juice, Whirlpool Wrf555sdhv Dimensions, Timeline Of Nursing Theory Development, Mt Ruapehu Eruption 2007, Bt Tunnels London, Maytag Fridge Handle,